ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     

Τ : 2103002877

Ε : contact@tqsgroup.gr

Α : Καραΐσκου 98, Πειραιάς

      ΤΚ 185 32, 8ος Όροφος

Όνομα: *

Email: *

Τηλέφωνο:

Μήνυμα:

 

Η TQS δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 & ISO 27001:2013

για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, επιθυμώντας να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και την αξιοπιστία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών.


Απασχολεί επιστημονικό προσωπικό που  απαρτίζεται από ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Μηχανολόγοι – Πολιτικοί – Χημικοί Μηχανικοί), ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ και ΝΟΜΙΚΟΥΣ οι οποίοι διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και πιστοποιημένη εκπαίδευση.


 Το Προσωπικό της  TQS έχει ολοκληρώσει πλήθος μελετών σε Συστήματα Διαχείρισης (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 17100, 13485, 39001) τα τελευταία έτη σε όλους σχεδόν τους κλάδους, αποτελώντας  τον ιδανικό σύμμαχο των επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους  να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητά τους.


Επιπλέον η TQS διαθέτει μόνιμο πιστοποιημένο συνεργάτη σε θέματα Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer -DPO), Νομικό τμήμα με εξειδίκευση στην προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και εξειδικευμένους σύμβουλους οι οποίοι έχουν υλοποιήσει πλήθος μελετών εγκατάστασης και επιθεωρήσεων συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών.


Η TQS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής των παρακάτω προτύπων:

• Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητος ISO 9001:2015


• Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας OHSAS 18001- ΕΛΟΤ 1801

 

• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

 

• Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005

 

• Σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

 

• Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012

 

• Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μετάφρασης ISO 17100:2015

 

• Σύστημα Διαχείρισης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 13485:2016

 

• Σύστημα διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011

 

• Σύστημα διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016

 

• ΕΛΟΤ 1435 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας

 

• Υπηρεσίες Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι τα συστήματα διαχείρισης που αναπτύσσονται προσαρμόζονται στα δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης του πελάτη με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση του  υπάρχων τρόπου λειτουργίας της. 

 

Κατανοούμε ότι κάθε πελάτης μας έχει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

 

© 2018 powered by Younet Digital Life

  • Facebook Social Icon